Line-UP

Timp de patru zile Mera devine din nou centrul lumii, unde muzica populară, jazz-ul, mahalaua, ritmurile latino-americane și melodiile slave se vor simți la ele acasă în șură.